Den ženské solidarity: Divadlo Anny Letenské

Ženy 8. března přejmenovaly na mezinárodní den ženské solidarity Vinohradské divadlo na divadlo Anny Letenské. Tohle je jejich prohlášení.

Anna Letenská
Vinohrady jsou místem, kde žily a žijí ženy. Když se ale rozhlédneme okolo nás, žádná významná budova po ženě pojmenována není. Přitom třeba Divadlo Na Vinohradech je místem, kde ženy působily a působí. Ženy herečky, ženy kostymérky, ženy produkční, ženy režisérky, ženy uvaděčky.
Jednou z takových je Anna Letenská, která sem nastoupila v roce 39 a prožila zde tři roky své herecké kariéry. Poté, co byl její manžel zatčen gestapem, z divadla, před kterým právě stojíme, byla ze strachu pro jistotu vyhozena.
Stihla ale natočit také Vávrův film Přijdu hned, z jehož natáčení byla odvlečena gestapem a následně zavražděna v Mathausenu.
Sice se po ní jmenuje ulice vedoucí od divadla k Riegrovým sadům, proč se po ní ale nejmenuje divadlo, jemuž věnovala život a kde byla právem označovaná jako nejtalentovanější komická herečka své doby? Těžko říct.
Stačí se podívat na ztvárnění seriálu Bohéma, který reprodukuje stereotypy a podtrhuje genderovou nerovnost ve společnosti. Když už se ženy v seriálu vyskytují, tak v podřadnějších rolích, nebo ztvárňují neexistující postavy, případně jsou jako Anna Letenská vykresleny jen jako oběti války.
Ženy se nesmí stát významnými jen v momentech, kdy jsou oběťmi mužských válek, když naplní mužské standardy a dostatečně čelí mužskému pojetí konfliktu. Chceme si připomínat ženy pro to, co dělaly a dělají.
Ženy navíc nejednou dokázaly – a dodnes po celém světě dokazují – že v případě potřeby se umí chopit zbraně, umí vyvinout fyzickou sílu a houževnatost, umí udeřit, umí vznítit revoluční dění. Často ale opomíjíme, že odvaha a síla mají i jiné podoby – možná ne tak zřetelné na první pohled, ale neméně důležité. Anna Letenská byla zejména skvělá herečka! A my si tímto chceme připomenout nejen její osud, ale desítky dalších žen, na které se zapomíná!

Dost bylo Zdeňků Štěpánků a Martinů Stropnických, my chceme Divadlo Anny Letenské, teď a tady! Čím víc ženských jmen se bude ve veřejném prostoru objevovat, tím líp!
Smrt patriarchátu!